18838899_1516511721726198_8088310397053065313_n.jpg

18952960_1516511701726200_5178535254828224060_n.jpg

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

18740240_1509456245765079_9072451311238675939_n.jpg

18814380_1509441835766520_1189247172586558524_n.jpg

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

  • Jul 20 Thu 2017 17:42
  • 接睫

18813725_1515448295165874_8435805342706426044_n.jpg

18839094_1515448218499215_6752277859456638940_n.jpg

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

  • Jul 20 Thu 2017 17:31
  • 眼線

18739789_1506556689388368_1835202812465592570_n.jpg

18767526_1506556696055034_4641844508027157463_n.jpg

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

18670930_1506556709388366_5211128711375799721_n.jpg

18765597_1506556656055038_5464060058010413277_n.jpg

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

18620385_1500977389946298_3974328938760541674_n.jpg

這才是我們最終回24年來的⋯⋯

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

18671029_1506340109410026_8370575678240024646_n.jpg

18700317_1506340106076693_386394038647161723_n.jpg

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

18486032_1493015847409119_2165660576039275984_n.jpg

https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f59/1.5/16/1f60b.png😋啟動了約2個月-減肉療程

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

18486406_1496297847080919_4707270414750900470_n.jpg

18519619_1496297850414252_7088439477820898520_n.jpg

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

18556388_1499885933388777_955758664610202493_n.jpg來來來-挑戰武媚娘眼線-下課-大成功(此為第二次回補)
😎😎😎😁😁😁😍😍😍

維荅概念美學苑 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

找更多相關文章與討論